Køreprøven afholdes i Hillerød, Helsingør eller København.

Huske at medbring:

Ansøgning om kørekort (med alle underskrifter) 

Lektionsplan

Gyldigt pas (kørekort)

Opholdstilladels , hvis du ikke har dansk statsborgerskab.

 

Hvad kræves til køreprøven ?

For at bestå en køreprøve, er det som udgangspunkt godt, at kunne køre bilen så du kan sige ja til nedenstående punkter

Du har overblik til at køre bilen på en betryggende måde mellem de andre trafikanter.  Du er forberedt på, at kunne udføre en vending eller parallelparkering. Du følger trafikken og placere din bil mest hensigtsmæssigt i forhold til, hvad vej du bliver bedt om at køre.

Du orienterer dig med spejle og hoveddrejning, det er ikke nok, kun at orientere sig med spejlene. Frisk kørsel inden for færdselslovens rammer. Naturligvis overskrider du ikke hastighedgrænserne, men du ligger heller ikke og sinker trafikken med 50, når skiltene siger 60 eller 70.

kontakt@holtekoreskole.dk