EU's persondataforordning

Elev oplysninger

DATO

navn

adresse

tlf

cpr nr

mail

 

 

Dene lov stiller krav om hvordan Holte Køreskole bruger, opbvarer og sletter personfølsomme oplysninger.

VED UNDERSKRIFT PÅ DETTE DOKUMENTº GIVER DU HOLTE KØRESKOLE LOV TIL ANVENDE OG SLETTE DINE PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER SOM BESKREVET. 

Dit cpr. nr bruges ved bookning af køreprøver på køreprøvebooking.dk

Dit tlf nr og mail bruges til kommunikation imellem dig og Holte Køreskole 

Din lektionsplan samt dette underskrevne dokument, gemmes i aflåst skab i 5 år, som kun Holte Køreskole har nøgle til. Herefter makuleres lektionsplan og dokument.

Foto taget under køreuddannelsen, kan blive postet på sociale medier. Original foto slettes umiddelbart efter evt. post. 

º er eleven under 18 år, underskriver forældre/værge

 

 

-------------------------------------                                    -----------------------------------------

Elev                                                                      Forældre/værge ( når elev er under 18 år)