Accept af vilkår

For at kunne give dig et hurtigt og smidigt forløb er der nogle ting du skal være opmærksom på.

Dit ansvar :

For at Holte køreskole kan booke en teoriprøve skal du hurtigt muligt anskaffe en lægeattest (husk et pasbillede) og tage førstehjælpskursus. Der skal også indbetales et prøvegebyr til Borgerservice kr 1.000,- link får du i din E-boks.

Vær opmærksom på at hvis man dumper til teori/køreprøve skal der betales nyt gebyr til en ny prøve kr. 1.000,-

Vær opmærksom på at forløbet forsinkes hvis ovenstående ikke følges.

Det er vigtigt at AFBUD til manøvrebane sker 7 dage inden aftalt dato. Ved for sent afbud vil det koste kr. 2.000 for en ny bane. 

Det er også vigtigt at AFBUD til glatbane-kursus sker 10 dage inden aftalt dato. Ved for sent afbud koster det kr. 2.000 for et nyt kursus.

Ved teoriprøve og køreprøve skal afbud meldes senest 5 hverdage før prøvedato kl 12.

Reklamations- og fortrydelsesret

Eleven kan til enhver tid afbryde sit forløb hos Holte Køreskole. Eleven betaler et administrationsgebyr på kr 250.

Allerede afholdt undervisning modregnes jf. prisliste/pakkepris før overskydende beløb tilbagebetales.

Krav skal gøres gældende inden 3 mdr efter sidste undervisningslektion.

Betaling

Restbeløb (pakkepris minus a´konto) skal være indsat på Holte Køreskole konto inden 2. teoriaften. 

Ekstra kørelektioner, udover pakke-aftalen betales FORUD før lektion.

Ved manglende betaling stoppes undervisningen med det samme.

Afbud af kørsel 

Afbud af en kørelektion skal være Holte Køreskole i hænde, mindst 1 døgn for den aftalte tid, via email eller sms til Holte Køreskole, ellers beregners der fuld pris. 

Afbud/ændring kan ske op til 24 timer før en kørelektion uden beregning.

OBS !  OBS ! OBS !

Husk at du ikke må holde pause i mere end 3 mdr. så indtræder pausereglerne så man i værste fald må starte forfra.

Det er dit eget ansvar, at du holder øje med at du ikke holder for lang pause. Dette gælder i hele forløbet. 

Jeg bekræfter med min underskrift, at have gennemlæst ovenstående inden manøvrebanekørslen.

Navn med blokbogstaver

Dato                                                               Underskrift